ALJAŠKA

Víte, že původně patřila carskému Rusku?
Na základě washingtonské smlouvy koncem března 1867 carská vláda prodala Spojeným státům Aljašku za 7,2 milionu dolarů, zhruba 5 centů za hektar.
Pustá a řídce obydlená země se v dalších letech stala bohatým zdrojem přírodního bohatství a zaplacených sedm milionů se ukázalo jako almužna.